Csapody István irathagyatéka

 

Dr. Csapody István, egyetemünk címzetes egyetemi tanára, illetve honoris causa doktora nagyértékű botanikai szakkönyvtárát halála után özvegye és gyermekei döntése alapján 2002-ben a Növénytani Tanszék kapta meg, amely fiatal korában a munkahelye volt, s ahol a későbbiekben is rendszeresen oktatott. A közelmúltban gyermekei úgy döntöttek, hogy szakmai iratait, európai utazásainak botanikai dokumentációit és levelezését is átadják megőrzésre, illetve feldolgozásra. Az irathagyaték 14 szabvány irattári dobozt tölt meg, emellett a botanikai kutatóutakon készített fényképfelvételek, térképek és növényekkel kapcsolatos képeslap-gyűjtemény is gazdagítja a növénytani könyvtárunkat. Az adományért ezúton is köszönettel tartozunk! Dr. Csapody Istvánról, szakmai hagyatékáról bővebben a http://nti.emk.uni-sopron.hu/csapody-istvan-emlekoldala → honlapon lehet tájékozódni.