Emlékalapítvány díjazottjai

 

2021

Hegedűs Ivett Margit: a szürke tölgy kutatá-sában elért kiemelkedő tanulmányi eredményeiért, és a határon túli diákéleti szerepvállalásáért
Hidász Péter: a családi farmgazdálkodás té-makörében készített magas szintű diplomamunkája elismeréseként
Pintér Attila: az erdészeti kivitelező vállalko-zások témakörében készített magas szintű diplomamunkája elisme-réseként
Kármán Róbert:, a Selmeci Társaságban és az Országos Erdészeti Egyesület Sopron Hallgatói Csoportjában végzett kiemelkedő diákéleti tevékenységéért

2020

Németh Eszter: Az erdőpedagógia, azon belül a népi hagyományok megismertetése területén végzett munkája elismeréseként
Sárközy Áron: Lőtérgazdálkodási témájú diplomamunkája elismeréseként
Völgyi Gergely: Az erdőpedagógia és a környezeti nevelés területén végzett munkája elismeréseként

2019

Baltringer Ajnó: Kimagasló tanulmányi és versenyszintű szakmai munkája elismeréseként
Molnár Dániel: Az erdőgazdálkodási ismeretek magas szintű elsajátítása elismeréseként
Szíjjártó István: Kimagasló erdészeti ökonómiai diplomamunkája elismeréseként
Tég Balázs: Különleges erdészeti ökonómiai témájú diplomamunkája elismeréseként
Tüski Katalin: Az erdőpedagógia és a környezeti nevelés területén végzett munkája elismeréseként

2018

Frankó Patrícia: Kimagasló erdészeti ökonómiai diplomatervi munkája elismeréseként
Grédics László: A Selmeci Diákhagyományokat őrző diákéleti tevékenység elismeréseként
Hegede István: Az erdőgazdálkodási ismeretek magas szintű elsajátítása elismeréseként

Andrési Réka: Az Alapítvány adminisztratív ügyeinek lelkiismeretes végzéséért
Dr. Barkó Péter: Az Alapítvány jogi ügyeinek lelkiismeretes végzéséért
Dr. Csépányi Péter Albert: Az erdővagyon-gazdálkodás területén végzett kutató és támogató tevékenysége és elért eredményei elismeréseként
Prof. Dr. Lakatos Ferenc: A kuratórium élén töltött hároméves segítő munkája elismeréseként

2017

Palik Norbert: Kimagasló erdészeti ökonómiai diplomatervi munkája elismeréseként
Tóth Gabriella: Kimagasló erdészeti kommunikációs és közjóléti erdőgazdálkodási diplomatervi munkája elismeréseként
Vígh Xénia Szimonetta: Kimagasló erdészeti ökonómiai diplomatervi munkája elismeréseként


2016

Baumgartner Péter: Az erdészeti ökonómia területén végzett munkája elismeréseként
Kiczkó Orsolya: Az erdőgazdálkodási ismeretek magas szintű elsajátítása és a Selmeci hagyományokat őrző diákéleti tevékenység elismeréseként
Kulcsár György: Az erdőpedagógia, az erdei iskolák vizsgálata területén végzett munkája elismeréseként
Nárai István: A faállomány-szerkezeti vizsgálatok területén végzett munkája és elért eredményei elismeréseként

Dr. Hartl Éva: A környezeti nevelés, az erdőpedagógia területén és az ismeretek élmény alapú terjesztésében nagy elkötelezettséggel végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként
Dr. Molnár Katalin: A környezeti nevelés, az erdőpedagógia területén és az ismeretek élmény alapú terjesztésében nagy elkötelezettséggel végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként

2015

Celler Márton: A faterméstan területén végzett munkája és a Selmeci hagyományokat őrző diákéleti tevékenység elismeréseként
Csókás Balázs: Az erdővagyon-gazdálkodás és az erdőpedagógia területén végzett munkája elismeréseként
Kalácska Kitti: A faterméstan területén végzett munkája és elért eredményei elismeréseként
Mármarosi Etelka: Az erdőpedagógia és a környezeti nevelés területén végzett munkája elismeréseként
Vajai Dániel: A magán-erdőgazdálkodás területén végzett munkája és elért eredményei elismeréseként

Prof. Dr. Náhlik András: A kuratórium élén töltött hétéves segítő munkája elismeréseként

2014

Boros Bianka Diana: A természetvédelmi erdőgazdálkodás területén végzett munkája és elért eredményei elismeréseként
Kelecsényi Szilárd: A faterméstan területén végzett munkája és a Selmeci hagyományokat őrző diákéleti tevékenység elismeréseként
Rétlaki Péter: Az akácgazdálkodás megítélése területén végzett munkája elismeréseként
Tóth Balázs: Az erdőérték-számítás területén végzett munkája és elért eredményei elismeréseként

2013

Folcz Ádám: Az erdőgazdálkodás és az erdészek társadalmi kapcsolatainak vizsgálatában elért eredményei elismeréseként
Jantnerné Oláh Ilona: Az erdőpedagógia és a környezeti nevelés területén végzett munkája elismeréseként
Kuris Diána: A természetvédelmi ökonómia területén végzett munkája elismeréseként
Szakács Éva: Az erdőpedagógia, azon belül a botanikus kerti ismeretterjesztés területén végzett munkája elismeréseként
Szücs Róbert: Az erdészeti ökonómia és a faápolás területén végzett munkája elismeréseként

2012

Békési Péter: Az erdővagyon-gazdálkodás, azon belül a hullámtéri erdőgazdálkodás területén végzett munkája elismeréseként
Juhász Lenke: Az erdészeti és vadászati munkaügy területén végzett munkája elismeréseként
Peszlen Roland: A faterméstan és az erdőbecsléstan területén
Szabó Zsófia: Az erdészeti politika és az erdőpedagógia területén végzett munkája elismeréseként

2011

Esztó Kinga: Az erdészeti politika és a faterméstan területén végzett munkája elismeréseként
Hartai Alexandra: A városi zöldfelület nyilvántartás területén végzett munkája elismeréseként
Kovács István: Az erdészeti politika és jog területén végzett munkája elismeréseként
Szép Katalin: A városi zöldfelület nyilvántartás területén végzett munkája elismeréseként


2010

Borcsa-Bodolay Zoltán: Az egyesfák Mészáros-Dívós-féle FAKOPP műszerrel végzett egészségi állapot vizsgálatának állomány szintű kiterjesztésében elért eredményei elismeréseként
Modrovits Dóra: Az erdőgazdálkodási ismeretek magas szintű elsajátítása elismeréseként
Wágner Mária: Az erdészeti politika és a faterméstan területén végzett munkája elismeréseként

2009

Holl Katalin: Az erdészeti politika területén végzett munkája elismeréseként
Barkóczi Zsolt: Az erdészeti ökonómia területén végzett munkája elismeréseként
Patocskai Zoltán: Az erdészeti ökonómia területén végzett munkája elismeréseként