Erdőmérnök osztatlan MSc mintatanterve

Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Fél-év Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. ea. gy. Tárgyfelelős Előkövetelmény 
heti félév
1 Kémia 1 ↓ A V 5 2 2   Németh Zsolt KI  
Általános földtan és talajtan ↓ A V 5 2 2   Bidló András KFI  
Növényanatómia és élettan ↓ A V 5 2 2   Csiszár Ágnes NTI  
Gerinces állattan ↓ A V 5 2 3   Winkler Dániel VGÁI  
Matematika 1 ↓ A V 5 2 2   Szalay László MI  
Ökológia  ↓ A V 3 2 0   Berki Imre KFI  
Kárpát-medence természeti földrajza ↓ B F 3 2 1   Bidló András KFI  
Választható tárgy C típusú → C F 2            
2 Ábrázoló geometria  ↓ A V 3 1 2   Németh László MI  
Kémia 2 ↓ A V 5 2 2   Rétfalvi Tamás KI  
Fizika ↓ A V 5 2 2   Divós Ferenc FFFI (SKK)  
Matematika 2 ↓ A V 5 2 2   Horváth-Szováti Erika MI Matematika 1
Növényrendszertan ↓ A V 5 2 3   Bartha Dénes NTI Növényanatómia és élettan
Közgazdaságtan ↓ A V 3 2 1   Karner Cecília KKT (LKK)  
Ökoszisztémák anyag- és energiaforgalma ↓ B F 3 2 1   Kovács Gábor KFI  
Választható tárgy C típusú → C F 2            
Választható tárgy C típusú → C F 2            
3 Erdészeti rovartan ↓ A V 5 2 2   Lakatos Ferenc EMEVI  
Dendrológia ↓ A V 5 2 3   Bartha Dénes NTI Növényrendszertan
Éghajlattan ↓ A V 3 2 1   Pájer-Gálos Borbála KFI  
Mechanika 1 ↓ A V 3 2 1   Karácsonyi Zsolt MMTI (SKK)  
Vadászattan ↓ A V 4 2 2   Náhlik András VGÁI  
Környezetvédelem ↓ A V 3 2 1   Polgár András  KFI   
Agrártámogatási rendszerek ↓ B F 3 2 1   Horváth Sándor EVGI Közgazdaságtan
Információ keresés és közlés ↓ B F 2 1 1   Horváth Tamás EVGI  
Mezőgazdasági és élelmiszer-biztonsági ismeretek ↓ B V 3 2 1   László Richárd VGÁI  
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
Választható tárgy C típusú → C F 2 2 0        
4 Erdészeti termőhelyismerettan ↓ A V 5 2 3   Kovács Gábor KFI  
Erdőbecsléstan ↓ A V 5 2 2   Gál János EVGI Dendrológia; Matematika 2
Geomatika ↓ A V 4 1 3   Czimber Kornél GEVI  
Mechanika 2 ↓ A V 3 2 1   Karácsonyi Zsolt   Mechanika 1
Növényföldrajz és társulástan ↓ A V 4 2 1   Bartha Dénes NTI Dendrológia; Éghajlattan
Géptani alapismeretek ↓ A V 3 2 2   Czupy Imre EMKI  
Zöld szaknyelv 2 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
Választható tárgy C típusú → C F 2            
Növénytan-Termőhelyismerettan-Erdőbecsléstan Nagytanulmányút (Nagytanulmányút 1) ↓ K A 0     40 Kovács Gábor KFI Növényföldrajz és társulástan; Termőhelyismerettan; Erdőbecsléstan tárgyak felvétele
Szakmai gyakorlat 1 (nyár - Erdőgazdálkodási és szakigazgatási összefüggő 4 hetes gyakorlat) ↓ B F 5     160 Jánoska Ferenc VGÁI Növényföldrajz és társulástan; Termőhelyismerettan; Erdőbecsléstan tárgyak teljesítése
5 Erdőismerettan ↓ A V 5 2 2   Király Gergely EMEVI Dendrológia; Erdészeti termőhelyismerettan
Erdészeti növénykórtan ↓ A V 5 2 2   Tuba Katalin EMEVI Dendrológia
Erdészeti szaporítóanyag termesztés és nemesítés ↓ A V 4 2 2   Frank Norbert EMEVI Dendrológia; Erdészeti termőhelyismerettan
Faterméstan ↓ A V 4 2 1   Gál János EVGI Erdőbecsléstan
Erdészeti géptan ↓ A V 4 2 2   Czupy Imre EMKI Géptani alapismeretek
Erdészeti vízgazdálkodás és vízépítés ↓ A V 4 2 2   Gribovszki Zoltán GEVI Mechanika 2; Geomatika
Geoinformatika ↓ B F 3 1 2   Czimber Kornél  GEVI Geomatika 
Választható tárgy C típusú → C F 2            
Választható tárgy C típusú → C F 2            
6 Erdőneveléstan ↓ A V 5 2 3   Frank Norbert EMEVI Erdőismerettan; Faterméstan
Erdősítéstan ↓ A V 5 2 3   Frank Norbert EMEVI Erdészeti szaporítóanyag termesztés és nemesítés; Erdőismerettan
Erdővédelemtan ↓ A V 6 2 4   Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti növénykórtan; Erdészeti rovartan
Természetvédelem ↓ A V 3 2 1   Hernádiné Tar Teodóra NTI  
Földmérés ↓ A V 5 2 3   Czimber Kornél GEVI Geomatika
Munkavédelem és biztonságtechnika ↓ B F 3 2 1   Czupy Imre EMKI  
Vadbiológia ↓ B V 5 2 2   Náhlik András VGÁI  
Erdőművelés- Erdővédelem Nagytanulmányút (Nagytanulmányút 2) ↓ K A 0     40 Frank Norbert EMEVI Erdősítéstan; Erdőneveléstan; Erdővédelem tárgyak felvétele
Szakmai gyakorlat 2 (nyár - Geodézia) ↓ K A 0     40 Czimber Kornél GEVI Földmérés
7 Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan ↓ A V 4 2 1   Horváth Sándor EVGI  
Erdészeti utak tervezése ↓ A V 5 2 3   Péterfalvi József GEVI Földmérés
Erdőhasználattan 1 ↓ A V 5 2 3   Major Tamás EMKI Erdészeti géptan; Erdőneveléstan
Erdőrendezéstan 1 ↓ A V 4 2 2   Gál János EVGI Erdőneveléstan; Faterméstan
Vadgazdálkodástan ↓ A V 4 2 2   Faragó Sándor VGÁI Vadászattan
Talajvédelem ↓ B F 4 2 1   Bidló András KFI  
Környezeti hatásvizsgálat ↓ B F 3 2 1   Elekné Fodor Veronika KFI  
Munkaszervezés és logisztika ↓ B F 3 2 1   Czupy Imre EMKI  
Faanyagismerettan ↓ B F 3 2 1   Fehér Sándor FFFT  
Diplomamunka 1 ↓ K A 0 0 2        
8 Erdészeti utak építése ↓ A V 6 3 3   Péterfalvi József GEVI Erdészeti utak tervezése; Mechanika 2
Erdő- és kárérték számítás ↓ A V 3 2 1   Puskás Lajos EVGI  
Erdőhasználattan 2 ↓ A V 5 2 3   Szakálosné Mátyás Katalin EMKI Erdőhasználattan 1
Erdőrendezéstan 2 ↓ A V 5 2 3   Gál János EVGI Erdőrendezéstan 1
Távérzékelés ↓ A V 5 2 2   Király Géza GEVI Földmérés 
Ökoenergetika ↓ B F 3 2 1   Vityi Andrea EMKI  
Erdőpedagógia és kommunikáció ↓ B F 3 2 0   Horváth Tamás EVGI  
Apróvadgazdálkodás B V 5 2 2   Faragó Sándor VGÁI  
Diplomamunka 2 ↓ K A 0 0 2       Diplomamunka 1 
Szakmai gyakorlat 3 (tél - Erdőhasználat 1) ↓ K A 0     40 Czupy Imre  EMKI Erdőhasználattan 1 
Szakmai gyakorlat 4 (nyár - Úttervezés) ↓ K A 0     40 Péterfalvi József GEVI Erdészeti utak tervezése
9 Szakmai gyakorlat 5 (ősz - Erdőrendezés) ↓ K A 0     40 Gál János EVGI Erdőrendezéstan 1
Erdészeti genetika ↓ A V 3 2 0   Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti szaporítóanyag termesztés és nemesítés 
Szakjog és igazgatás ↓ A V 3 2 1   Nagy Dániel EVGI  
Közjóléti és magánerdő-gazdálkodási ismeretek ↓ B F 3 2 1   Puskás Lajos EVGI  
Intenzív vadgazdálkodás ↓ B F 4 2 2   Jánoska Ferenc  VGÁI  
Diplomamunka 3 ↓ B F 12 0 2       Diplomamnuka 2
Erdővagyon-gazdálkodás ↓ B F 3 2 1   Horváth Sándor EVGI  
Erdészeti műszaki létesítmények fenntartása ↓ B F 4 2 2   Primusz Péter GEVI Erdészeti utak építése; Erdészeti vízgazdálkodás és vízépítés
10 Szakmai gyakorlat 6 (tél - Erdőhasználat 2) ↓ K A 0     40 Czupy Imre EMKI Erdőhasználattan 2
Erdészeti marketing és kereskedelem ↓ A V 4 2 2   Puskás Lajos EVGI  
Erdőgazdálkodás és szakirányítás a gyakorlatban ↓ A V 3 2 1   Nagy Dániel EVGI  
Erdészeti politika és erdészettörténet ↓ A V 4 1 2   Nagy Dániel  EVGI  
Vezetés és vállalkozástan ↓ B F 2 2 0   Horváth Sándor EVGI  
Mérnöketika ↓ B F 2 2 0   Horváth Tamás EVGI  
Vadkár elhárítás és becslés ↓ B F 4 1 2   Lakatos Ferenc EMEVI Erdővédelemtan, Erdőneveléstan 
Diplomamunka 4 ↓ B F 13 0 2       Diplomamunka 3
Választható tárgy C típusú → C F 2            
Zárótanulmányút ↓ K A 0     40 Jánoska Ferenc VGÁI A és B kreditek teljesítése

 

Jelmagyarázat a tantervhez →