C típusú tárgyak jegyzéke

 Jelmagyarázat a tantervhez →

Tantárgy kr. nappali levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény 
ea. gy. ea. gy.
heti félév
Agrárerdészet F 2 1 1 Vityi Andrea EMKI  
Alapozó kémia F 2 0 2 Rákosa Rita KI  
Alapozó növénytan F 2 2 0 6 0 Zagyvai Gergely NTI  
Állattenyésztéstan F 2 1 1 3 3 László Richárd VGÁI  
Ásvány- és kőzettan A 2 2 0 Bidló András KFI  
Botanical and Nature Conservation Projets F 2 2 0 6 0 Csiszár Ágnes NTI  
CAD ismeretek a mélyépítésben F 2 1 1 Primus Péter GVI  
Ehető és mérgező növények F 2 2 0 6 0 Csiszár Ágnes NTI -
Energetikai faültetvények biomasszájának hasznosítása F 2 1 1 Vityi Andrea EMKI  
Erdeimellékhasználat F 2 1 1 Szakálosné Mátyás Katalin EMKI  
Erdészeti és vadászati számvitel, adózás és pénzgazdálkodás F 2 2 0 Horváth Sándor  EVGI   
Erdőtűz-megelőzés F 2 2 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Etnobotanika F 2 0 2 0 6 Zagyvai Gergely NTI  
Fahasználatok tervezésének gyakorlata F 2 2 0 Szakálosné Mátyás Katalin EMKI  
Fényszennyezés környezeti problémái F 2 2 0 Koronikáné KFI  
Fizikai kémia F 2 1 1 Hofmann Tamás KI  
Források és kutak F 2 1 1 Gribovszki Zoltán GEVI  
Globális környzeti problémák A 2 2 0 6 0 Gálos Borbála KFI  
Gyógynövényismeret F 2 2 0 6 0 Csiszár Ágnes NTI  
Hidrobiológia F 2 1 1 Gribovszki Zoltán  GEVI   
Humán-vad konfliktusok F 2 2 0 2 0 Tari Tamás VGÁI  
Idegen nyelv rendszerező (angol, német) A 2 0 2 0 6 Dékány Zsigmond INYK  
Idegen nyelv vizsgára előkészítő (angol, német) A 2 0 2 0 6 Dékány Zsigmond   INYK  
Kíméletes fahasználati technológiák F 2 1 1 Szakálosné Mátyás Katalin EMKI  
Környezet és természetesztétika F 2 2 0 6 0 Konkoly-Gyúró Éva EVGI  
Környezetvédelmi minőségbiztosítés és szabványismeret F 2 1 1 3 3 Polgár András KFI  
Különleges rendeltetésű erdők kezelése F 2 1 1 3 3 Király Gergely EMEVI  
Lótartás és lóhasználat F 2 1 1 3 3 László Richárd VGÁI  
Magánerdőgazdálkodás F 2 2 0 6 0 Horváth Sándor EVGI  
Magyar növényvilág ismerete F 2 2 0 6 0 Schmidt Dávis NTI  
Méhészet F 2 2 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Mérnökbiológiai létesítmények F 2 2 0 Frank Norbert  EMEVI  
Mérnöki programozás SCILAB szoftverrel F 2 1 1 Németh Zsolt István KI  
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek F 2 1 1 László Richárd VGÁI  
Modellezés a vízgazdálkodásban F 2 1 1 Kalicz Péter GEVI  
Motorfűrészek kezelése F 2 1 1 Czupy Imre EMKI  
Nemzetközi erdőgazdálkodás F 2 2 0 Frank Norbert EMEVI  
Nemzetközi trófeabírálati rendszerek F 2 6 0 Tari Tamás VGÁI  
Növényvilág kultúrtörténeti vonatkozásai F 2 2 0  6 0 Zagvyai Gergely NTI  
Nyílt forráskódú geoinformatika F 2 0 2 Brolly Gábor GEVI  
Örökerdő gazdálkodás alapjai F 2 2 0 Frank Norbert EMEVI  
Özönnövények és természetvédelem F 2 2 0 6 0 Csiszár Ágnes  NTI  
Projekt és pályázati menedzsment F 2 2 0 6 0 Puskás Lajos EVGI  
Speciális hulladékok kezelése F 2 2 0 Vágvölyi Andrea EMKI  
Táblázatkezelési ismeretek F 2 0 2 Horváth Tamás EVGI  
Természetes szennyvíztisztítás F 2 1 1 3 Gribovszki Zoltán GEVI  
Tótervezés F 2 1 1 Gribovszki Zoltán GEVI  
Többcélú erdészeti gépek kezelése F 2 1 1 Major Tamás EMKI  
Új terndek a mezőgazdaságban F 2 2 0  6 0 László Richárd VGÁI  
Útépítés géei F 2 1 1 Major Tamás EMKI  
Városi fák abiotikus és biotikus károsítói F 2 1 1 Tuba Katalin  EMEVI EMo: Erdészeti rovartan
TM: Gerinctelen állattan
Városi fás növényzet menedzsmentje F 2 2 0 Puskás Lajos EVGI  
Városi hidrológia F 2 1 1 Kalicz Péter GEVI  
Vízkémia F 2 1 1 Visiné Rajczi Eszter KI  
Vízméréstan terepgyakorlat F 2 1 1 Gribovszki Zoltán GEVI  

Jelmagyarázat a tantervhez →