Vadgazda Mérnöki BSc szak mintatanterve

 Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Félév Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. nappali levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény 
ea. gy. ea. gy.
heti félév
1 Gerinces állattan ↓ A V 5 2 3   6 8 Winkler Dániel VGÁI  
Általános növénytan ↓ A V 5 2 2   6 6 Zagyvai Gergely NTI  
Matematika és statisztikai ismeretek ↓ A V 3 1 2   4 6 Csanády Viktória MI  
Geoinformatika és földnyilvántartás ↓ A F 3 1 2   4 6 Czimber Kornél GEVI  
Műszaki ismeretek ↓ A V 2 1 1   4 4 Czupy Imre EMKI  
Vadászattörténet ↓ A V 4 2 0   6 0 Jánoska Ferenc VGÁI -
Információ keresés és közlés ↓ A V 2 1 1   4 4 Horváth Tamás EVGI  
Populációgenetika A F 3 2 0   6 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Szabadon választható tárgyak (2 db) → C   4                
2 Vadbiológia ↓ A V 5 2 2   6 6 Náhlik András VGÁI  
Gerinces állatfajok védelme ↓ A V 3 2 1   6 4 Winkler Dániel VGÁI Gerinces állattan
Alkalmazott növénytan ↓ A V 5 2 2   6 6 Csiszár Ágnes NTI Általános növénytan
Termőhelyismerettan ↓ A V 5 2 2   6 6 Bidló András KFI  
Vízgazdálkodási ismeretek ↓ A V 3 1 2   4 6 Kalicz Péter GEVI  
Vadbefogás és vadtelepítés ↓ A V 4 2 1   6 4 Sándor Gyula VGÁI  
Speciális madártan ↓ B F 3 2 0   6 0 Lakatos Ferenc  EMEVI Gerinces állattan
Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése ↓ B F 3 1 2   4 6 Horváth Adrienn KFI  
Szabadon választható tárgy → C   2                
3 Vadászati állattan ↓ A V 6 3 1   8 4 Faragó Sándor VGÁI Gerinces állattan
Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat ↓ A V 6 2 2   6 6 László Richárd VGÁI  
Trófeabírálat és preparálás ↓ A V 5 1 3   3 9 Náhlik András VGÁI  
Vadászati kinológia ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Erdészeti ismeretek ↓ A V 3 2 1   6 4 Király Gergely EMEVI Általános növénytan
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek ↓ A V 3 2 1   6 4 László Richárd VGÁI  
Szabadon választható tárgyak (2 db) → C   4                
Szakdolgozat 1 ↓ K A 0 0 3         EMK  
Gyakorlat 1 K A 0 40 Sándor Gyula VGÁI  
4 Nagyvadgazdálkodás ↓ A V 5 2 2   6 6 Náhlik András VGÁI Vadbiológia
Apróvadgazdálkodás A V 5 2 2   6 6 Faragó Sándor VGÁI Vadbiológia
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás ↓ A V 5 2 1   6 4 László Richárd VGÁI Mezőgazd. és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Fegyvertan és ballisztika ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Etológia ↓ A V 3 2 0   6 0 Jánoska Ferenc VGÁI  
Természetvédelem ↓ A V 3 2 1   6 0 Hernádiné Tart Teodóra NTI  
Növény- és állatkereskedelem ↓ B F 3 2 0   6 0 Zagyvai Gergely NTI  
Mezőgazdálkodás természeti területeken ↓ B V 5 2 3   6 8 László Richárd VGÁI Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Szakdolgozat 2 ↓ K A 0 0 3   0 9  

 

Szakdolgozat 1 1
Gyakorlat 2 K A 0 0 40 László Richárd VGÁI Gyakorlat 1
5 Zárttéri nagyvadtartás ↓ A V 4 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI  
Vadállomány hasznosításának gyakorlata ↓ A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Hagyományos vadászati módok ↓ A V 3 1 1   4 4 Sándor Gyula VGÁI  
Környezetvédelem  ↓ A V 3 2 1   6 0 Polgár András KFI  
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan ↓ A V 4 2 1   6 4 Horváth Sándor EVGI  
Szakjog és igazgatás ↓ A V 3 2 1   6 3 Nagy Dániel EVGI  
Halászattan ↓ B F 3 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI Gerinces állattan
Vizes élőhelyek kezelése ↓ B F 4 2 2   6 6 Kalicz Péter GEVI Vízgazdálkodási ismeretek
Szakdolgozat 3 ↓ B F 5 0 3   0 9     Szakdolgozat 2
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   0 6 Dékány Zsigmond INYK  
Gyakorlat 3 K A 0 0  40 Jánoska Ferenc VGÁI Gyakorlat 2 
Gyakorlat K A 0 —  0 40 Sándor Gyula VGÁI   
6 Zárttéri apróvadtenyésztés ↓ A V 4 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI

 

Vadgazdálkodás tervezése ↓ A V 4 1 1   4 4 László Richárd VGÁI Vadbiológia, Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Vadkárelhárítás és becslés ↓ A V 4 1 2   4 6 Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti ismeretek, Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek 
Vadászati ökonómia és marketing ↓ A V 4 1 1   4 4 Puskás Lajos EVGI Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
Munkavédelem és biztonságtechnika ↓ A F 3 2 0   6 0 Czupy Imre EMKI  
Közgazdaságtan ↓ A V 3 2 1   6 4 Karner Cecília  KKT (LKK)  
Ökoturizmus ↓ B F 2 2 0   6 0 Polgár András KFI  
Ökotoxikológia ↓ B F 3 1 1   4 4 Rétfalvi Tamás KI  
Szakdolgozat 4 ↓ B F 10 0 3   0 9     Szakdolgozat 3
Tanulmányút K A 0 40 0 Jánoska Ferenc VGÁI Nagyvadgazdálkodás. Apróvadgazdálkodás 
7 Szakmai gyakorlat A A 30 0 600 0 200 Sándor Gyula VGÁI Külön szabályzat szerint →

Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Záróvizsgára bocsátás feltétele: Abszolutórium megszerzése
Záróvizsga tárgyai: Vadgazdálkodás tervezése
Vadbiológia 
Trófeabírálat és preparálás 
Nagyvadgazdálkodás 
Apróvadgazdálkodás
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Zárttéri nagyvadtartás 
Zárttéri apróvadtenyésztéskinológia 
Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat 
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
Vadászati ökonómia és marketing
Szakjog és igazgatás
Vadkárelhárítás és becslés
Természetvédelem
Vadállomány hasznosításának gyakorlata
Vadászati kinológia
Fegyvertan és ballisztika