Vadgazda mérnöki MSc szak mintatanterve

Jelmagyarázat a tantervhez →

Félév Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. Féléves Tárgyfelelős Előkövetelmény
ea. gy.
1 Alkalmazott statisztika ↓ A V 2 0 9 Csanády Viktória MI  
Vadfajok viselkedésökológiája ↓ A V 4 9 0 Náhlik András VGÁI  
Nemzetközi természetvédelmi jog ↓ A V 3 9 3 Nagy Dániel EVGI  
Vadászati kultúra és etika ↓ A V 4 4 4 Jánoska Ferenc VGÁI  
Integrált apróvadgazdálkodás ↓ A V 5 9 3 Faragó Sándor VGÁI  
Biológiai invázió ↓ B F 5 9 9 Csiszár Ágnes EMEVI  
2 Ökológiai genetika ↓ A V 3 9 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Integrált nagyvadgazdálkodás ↓ A V 5 9 3 Náhlik András VGÁI  
Vadászati érték- és kárbecslés ↓ A V 5 3 9

Jánoska Ferenc

VGÁI  
Természetvédelmii állapotfelmérés és hatásvizsgálat ↓ B F 4 9 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Európa védett természeti területei ↓ B F 3 9 0 Schmidt Dávis  NTI  
Növény- és állatfajok aktív védelme ↓ B F 4 9 9 Bartha Dénes NTI  
Biodiverzitás-monitorozás ↓ B F 3 12 0 Csiszár Ágnes NTI  
Szabadon választható tárgy → C   2          
Zöld szaknyelv 2 (angol ↓német ↓) K A 0 0 9 Dékány Zsigmond INYK  
Intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlat K A 10   14 Sándor Gyula VGÁI  
3 Vezetés- és vállalkozástan ↓ A V 2 9 0 Horváth Sándor  EVGI  
Távérzékelés ↓ A V 5 9 9 Király Géza GEVI  
Vadbiológiai kutatás és monitoring ↓ A V 5 3 9 Jánoska Ferenc VGÁI  
Vadászati turizmus és marketing ↓ A V 4 9 0 Puskás Lajos EVGI  
Környezeti nevelés, erdőpedagógia ↓ B F 3 9 0 Horváth Tamás EVGI  
Flóra-, fauna- és élőhelytérképezés ↓ B F 4 9 9 Schmidt Dávid NTI   
Szabadon választható tárgy → C   2          
Diplomamunka 1 B F 10 0 12      
4 Projekt és pályázati menedzsment ↓ A V 5 9 9 Puskás Lajos EVGI  
Szakpolitika A V 3 9 0 Puskás Lajos EVGI  
Vadegészségügy és vadfeldolgozás ↓ A V 4 4 4 László Richárd  VGÁI  
Világ vadgazdálkodása ↓ A V 4 9 3 Jánoska Ferenc  VGÁI  
Erdészeti és vadászati szakkomunikáció ↓  A V 2 4 4 Horváth Tamás  EVGI  
Szabadon választható tárgy → C   2          
Diplomamunka 2 B F 15 0 12     Diplomamunka 1

Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Záróvizsgára bocsátás feltétele: Abszolutórium megszerzése
Záróvizsga tárgyai: Vadfajok viselkedésökológiája
Integrált apróvadgazdálkodás 
Integrált nagyvadgazdálkodás
Vadászati érték- és kárbecslés
Vadászati turizmus és marketing
Szakpolitika