Természetvédelmi mérnöki BSc mintatanterve

Jelmagyarázat a tantervhez →

Fél-év Tantárgy
(a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető)
kr. ea. gy. Tárgyfelelős Előkövetelmény 
heti félév
1 Általános növénytan ↓ A V 5 2 2   Zagyvai Gergely NTI  
Gerinces állattan ↓ A V 5 2 3   Winkler Dániel VGÁI  
Kárpát-medence természeti földrajza ↓ A V 3 2 1   Bidló András KFI  
Műszaki ismeretek ↓ A V 2 1 1   Czupy Imre EMKI  
Földtani és víztani értékek ↓ A V 3 2 1   Bidló András KFI  
Ökológia ↓ A V 3 2 0   Berki Imre KFI  
Geoinformatika és földnyilvántartás ↓ A F 3 1 2   Czimber Kornél GEVI  
Információkeresés és közlés ↓ B F 2 1 1   Horváth Tamás EVGI  
Gombaismeret ↓ B F 2 2 0   Schmidt Dávid  NTI  
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2            
2 Gerinces állatfajok védelme ↓ A V 3 2 1   Winkler Dániel VGÁI Gerinces álattan
Növényrendszertan ↓ A V 5 2 3   Bartha Dénes NTI Általános növénytan
Természetvédelmi alapozó ismeretek ↓ A V 5 4 0   Korda Márton NTI  
Termőhelyismerettan ↓ A V 5 2 2   Bidló András KFI  
Vízgazdálkodási ismeretek ↓ A V 3 1 2   Kalicz Péter GEVI  
Etológia ↓ A V 3 2 0   Jánoska Ferenc VGÁI  
Speciális madártan ↓ B F 3 2 0   Lakatos Ferenc EMEVI Gerinces állattan
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2            
3 Erdészeti ismeretek ↓ A V 3 2 1   Király Gergely EMEVI Általános növénytan
Gerinctelen állattan ↓ A V 4 2 2   Tuba Katalin EMEVI  
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek ↓ A V 3 2 1   László Richárd VGÁI  
Természetvédelmi biológia ↓ A F 3 2 0   Bartha Dénes NTI  
Vadászattan ↓ A V 4 2 2   Náhlik András VGÁI  
Vegetációismeret ↓ A V 4 2 1   Bartha Dénes NTI Növényrendszertan, Kárpát-medence természeti földrajza
Növénytársulástani gyakorlatok ↓ B F 3 0 3   Schmidt Dávid NTI  
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2            
Szakdolgozat 1 ↓ K A              
4 Biogeográfia ↓ A V 3 2 0   Schmidt Dávid NTI  
Élőhelyvédelem ↓ A V 6 2 3   Korda Márton NTI Vegetációismeret
Gerinctelen állatfajok védelme ↓ A V 3 2 1   Lakatos Ferenc EMEVI Gerinctelen állattan
Mezőgazdálkodás természeti területeken ↓ A V 5 2 3   László Richárd VGÁI Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Növényvilág védelme ↓ A V 6 2 3   Bartha Dénes NTI Növényrendszertan
Védett erdők kezelése ↓ A V 5 2 3   Király Gergely EMEVI Erdészeti ismeretek
Gyombiológia és gyomismeret ↓ B F 4 2 2   Csiszár Ágnes NTI Növényrendszertan 
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2            
Tanulmányút 1 ↓ K A 0 40 Korda Márton NTI  
Szakdolgozat 2 ↓ K A 0           Szakdolgozat 1
5 Halászattan ↓ A F 3 2 1   Jánoska Ferenc VGÁI Gerinces állattan
Környezetvédelem ↓ A V 3 2 1   Polgár András KFI  
Természetvédelmi értékelés ↓ A V 5 2 2   Bartha Dénes NTI  
Szakjog és igazgatás ↓ A V 3 2 1   Nagy Dániel EVGI  
Vadgazdálkodástan ↓ A V 4 2 2   Faragó Sándor VGÁI Vadászattan
Vizes élőhelyek kezelése ↓ A V 4 2 2   Kalicz Péter GEVI Vízgazdálkodási ismeretek
ÍTermészetvédelmi projektek ↓ B F 5 2 3   Korda Márton NTI Természetvédelmi alapozó ismeretek
Szakdolgozat 3 ↓ B A 5           Szakdolgozat 2
Szabadon választható tárgy C típusú → C   2            
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
6 Természetvédelmi adatfeldolgozás és elemzés ↓ A V 4 0 3   Zagyvai Gergely NTI  
Növény- és állatkereskedelem ↓ A V 3 2 0   Zagyvai Gergely NTI  
Ökoturizmus ↓ A F 2 2 0   Elekné Fodor Veronuika KFI  
Természetvédelmi kezelési és fenntartási tervek ↓ A V 6 3 2   Korda Márton NTI Természetvédelmi alapozó ismeretek
Védett természeti területek fenntartása ↓ A V 5 2 2   Bartha Dénes NTI Természetvédelmi alapozó ismeretek
Közgazdaságtan ↓ A V 3 2 1   Karner Cecília KKT (LKK)   
Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése ↓ B F 3 1 2   Horváth Adrienn KFI  
Szakdolgozat 4 ↓ B A 10           Szakdolgozat 3
Tanulmányút 2 ↓ K A 0 40 Kalicz Péter GEVI Élőhelyvédelem
7 Szakmai gyakorlat ↓ K A 30 600 Bartha Dénes NTI Külön szabályzat szerint →

Jelmagyarázat a tantervhez →

 

Szakmai gyakorlat feltételei: A 7. félévben összefüggően teljesítendő. Szabályok →
Záróvizsgára bocsátás feltétele: Abszolutórium megszerzése 
 Záróvizsga tantárgyai: Növényvilág védelme 
  Gerinctelen állatfajok véelme 
  Gerinces állatfajok védelme 
  Élőhelyvédelem 
  Kárpát-medence természeti földrajza 
  Védett ter,észeti területek fenntartása 
  Szakjog és igazgatás