Környezetmérnöki BSc szak mintatanterve

 Jelmagyarázat a tantervhez →

Fél-év Tantárgy Kr. ea. gy. Tárgyfelelős Előkövetelmény 
heti félév
1 Matematika 1 ↓ A V 5 2 2   Szalay László MI  
Környezet-egészségtan ↓ A É 3 2 0   Horváth Adrienn KFI  
Kémia 1 ↓ A V 5 2 2   Németh Zsolt KI  
Információkeresés és közlés  ↓ A É 2 1 1   Horváth Tamás EVGI  
Általános föld- és talajtan ↓ A V 5 2 2   Bidló András KFI  
Állattani ismeretek ↓ A V 4 2 1   Lakatos Ferenc EMEVI  
Növénytani ismeretek ↓ A V 4 2 1   Csiszár Ágnes NTI  
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → C   2            
2 Matematika 2 ↓ A V 5 2 2   Horváth-Szováti Erika MI Matematika 1
Ábrázoló geometria ↓ A É 3 1 2   Németh László MI  
Kémia 2 ↓ A V 5 2 2   Rétfalvi Tamás KI  
Közgazdaságtan ↓ A É 3 2 1   Karner Cecília KKT (LKK)  
Fizika ↓ A V 4 2 1   Divós Ferenc FFFI (SKK) Matematika 1
Környezeti modellezés ↓ A É 3 1 2   Kalicz Péter GEVI Matematika 1
Választandó B tárgyakból: lásd a táblázat alján B   6            
3 Biokémiai ismeretek ↓ A V 3 2 1   Németh Zsolt KI  
Ökológia  ↓ A V 3 2 0   Berki Imre KFI  

Mechanika

A É 4 2 1   Karácsonyi Zsolt MMTI (SKK) Fizika; Matematika 2
Éghajlattan ↓ A V 3 2 1   Pájer-Gálos Borbála KFI Fizika
Szakjog és igazgatás ↓ A É 3 2 1   Nagy Dániel EVGI  
Környezetgazdaságtan ↓ A V 3 2 0   Puskás Lajos EVGI Közgazdaságtan
Környezeti monitoring és adatbázisok ↓ A É 4 1 2   Elekné Fodor Veronika KFI  
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
Választandó B tárgyakból: lásd a táblázat alján B   6            
4 Kémiai analitika ↓ A É 4 2 2   Németh Zsolt KI  
Geomatika ↓ A V 4 1 3   Czimber Kornél GEVI Matematika 2, Fizika
Géptani alapismeretek ↓ A V 3 2 2   Czupy Imre EMKI Ábrázoló geometria, Mechanika
Vízgazdálkodási ismeretek ↓ A V 3 1 2   Kalicz Péter GEVI  
Levegőtisztaság-védelem ↓ A V 3 2 0   Pájer-Gálos Borbála KFI Éghajlattan
Természeti környezet védelme ↓ A V 4 2 1   Horváth Adrienn KFI Ökológia; Szakjog és igazgatás
Vezetés és vállalkozástan ↓ A É 2 2 0   Horváth Sándor EVGI  
Kötelező szakmai gyakorlat 1 ↓ K A 0     160 Polgár András KFI Természeti környezet védelme
Választandó B tárgyakból: lásd a táblázat alján B   3            
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → C   3            
5 Geoinformatika ↓ A É 3 1 2   Czimber Kornél GEVI  
Ipar- és környezettechnika ↓ A V 4 2 1   Czupy Imre EMKI Géptani alapismeretek
Mélyépítés ↓ A É 4 2 2   Primusz Péter GEVI Géptani alapismeretek; Geomatika
Zaj- és rezgésvédelem ↓ A V 4 2 1   Czupy Imre EMKI Fizika
Vízminőségvédelem ↓ A É 3 2 1   Gribovszki Zoltán GEVI Vízgazdálkodási ismeretek, Biokémiai ismeretek
Talajvédelem ↓ A É 4 2 1   Bidló András KFI  
Környezetértékelési módszertan ↓ A É 3 1 1   Elekné Fodor Veronikla KFI Természeti környezet védelme
Választandó B tárgyakból: lásd a táblázat alján B   6            
6 Hulladékgazdálkodás és –kezelés ↓ A V 4 2 1   Vágvölgyi Andrea EMKI Ipar- és kör-nyezettechnika
Munkavédelem és biztonságtechnika ↓ A É 3 2 0   Czupy Imre EMKI Géptani alapismeretek
Hatásvizsgálati módszertan ↓ A V 4 2 1   Elekné Fodor Veronika KFI Természeti környezet védelme
Környezetmenedzsment és -audit A É 4 2 1   Polgár András KFI  
Komplex esettanulmányok ↓ A É 4 1 2   Polgár András KFI minimum120 kredit
Kötelező szakmai gyakorlat 2 ↓ K A 0     160 Vityi Andrea EMKI Ipar- és környezettechnika
Szakdolgozat 1 B É  7 0 2     EMKI minimum 120 kredit
Választandó B tárgyakból: lásd a táblázat alján B   3            
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → C   2            
7 Kármentesítési alapismeretek ↓ A É 3 1 2   Elekné Fodor Veronika KFI  
Energiagazdálkodás alapjai ↓ A É 3 2 0   Vityi Andrea EMKI Ipar- és környezettechnika
Terület és településrendezés ↓ A V 3 2 0   Oszvald Ferenc ÉPI (SKK)  
Szennyvízkezelés ↓ A É 4 2 1   Vágvölgyi Andrea EMKI  
Környezeti fenntarthatósági elemzések ↓ A É 4 2 1   Polgár András KFI  
Szakdolgozat 2 B É   8 0 2     EMK Szakdolgozat 1
Választandó B tárgyakból: lásd a táblázat alján B   3            
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → C   3            
B típusú tárgyak jegyzéke
2 Mérnöketika ↓ B É 2 2 0   Horváth Tamás EVGI  
Történeti és regionális földtan ↓ B É 3 2 0   Bidló András KFI Általános föld- és talajtan
Mikrobiológia ↓ B É 3 2 1   Heil Bálint KFI  
3 Kárpát-medence természeti földrajza ↓ B V 3 2 1   Bidló András KFI  
Környezeti kémia alapjai ↓ B V 3 2 0   Rétfalvi Tamás KI  
Erdészeti ismeretek ↓ B É 3 2 1   Király Gergely EMEVI Növénytani ismeretek
4 Városépítés és műemlékvédelem B V 3 2 1   Oszvald Ferenc (ÉPI) SKK  
Környezettörténet ↓ B É 3 2 0   Konkoly-Gyuró Éva EVGI Ökológia
5 Infrastruktúra és közlekedés ↓ B V 3 2 0   Péterfalvi József GEVI  
Regionális politika és gazdaságtan B É 3 2 1   Jankó Ferenc LKK Közgazdaságtan
Vegetációismeret ↓ B V 4 2 1   Bartha Dénes NTI Kárpát-medence természeti földrajza
6 Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése ↓ B É 3 1 2   Horváth Adrienn KFI  
Vízfolyások rehabilitációja ↓ B  É  3 2 1   Gribovszki Zoltán GEVI Vízgazdálkodási ismeretek
7 Utak környezeti hatásai ↓ B É 3 2 1   Elekné Fodor Veronika KFI Hatásvizsgálati módszertan
C típusú tárgyak jegyzéke
2 Fizikai kémia ↓ C É 3 2 1   Hofmann Tamás KI  
Globális környezeti problémák ↓ C É 2 2 0   Pájer-Gálos Borbála KFI  
5 Hidrobiológia ↓ C É 2 1 1   Gribovszki Zoltán GEVI Ökológia, Vízgazdálkodási ismeretek
6 Fényszennyezés környezeti problémái ↓ C É 2 2 0   Horváth Adrienn KFI  
Speciális hulladékok kezelése ↓ C É 2 2 0   Vágvölgyi Andrea EMKI  
7 Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek ↓ C É 3 2 1   László Richárd VGÁI  

Jelmagyarázat a tantervhez →

Szakmai gyakorlatok  feltételei: 

Kötelező szakmai gyakorlat 1 (EBNKOMH8001) előfeltétele a Természeti környezet védelme (EBNKOMH1026) tárgyból aláírás, teljesítése a szorgalmi időszakon kívül történhet.

Kötelező szakmai gyakorlat 2 (EBNKOMH8002) előfeltétele az Ipar és környezettechnika (EBNKOMH1009) tárgyból aláírás, teljesítése a szorgalmi időszakon kívül történhet.

Záróvizsgára bocsátás feltételei:

158 A kredit, 27 kreditértékű választandó B tárgy, a Szakdolgozat 1 és 2 tárgyakban további 15 B kredit, 10 C kredit, a Kötelező szakmai gyakorlat 1 és 2, valamint a kritérium tárgyak teljesítése, továbbá benyújtott Szakdolgozat megvédése a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele.
Záróvizsga tárgyai: A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tananyag komplex tételek alapján történő szóbeli számomkéréséből áll. 
Szennyvízkezelés (EBNKOMH1025) [Kötelező] 
Hulladékgazdálkodás és -kezelés (EBNKOMH1007) [Kötelező]
Energiagazdálkodás alapjai (EBNKOMH1004) [Kötelező] 
Környezeti monitoring és adatbázisok (EBNKOMH1019) [Kötelező] 

Hatásvizsgálati módszertan (EBNKOMH1006) [Kötelező]

Terület és településrendezés (EBNKOMH1027) [Kötelező] 
Zaj- és rezgésvédelem (EBNKOMH1029) [Kötelezően választható] 
Természeti környezet védelme (EBNKOMH1026) [Kötelezően választható]
Talajvédelem (EBNXXXH1031) [Kötelezően választható]
Vízgazdálkodási ismeretek (EBNXXXH1040) [Kötelezően választható] 
Levegőtisztaság-védelem (EBNKOMH1021) [Kötelezően választható]