Pályázati felhívás a Horváth Sándor Szociális Ösztöndíj elnyerésére

 


Néhai Horváth Sándor, egyetemünk volt hallgatója, aki tanulmányait Vancouverben a University of British Columbia Soproni Divízójában fejezte be végrendeletében ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy annak hozama a szociálisan rászoruló hallgatókat segítse.

A kapott pénzösszeget az Erdőmérnöki Kar Mészáros Károly Emlékalapítványa elkülönítetten kezeli, felhasználásáról az Ösztöndíj Bizottság dönt. A Bizottság összetétele:

  • elnöke: az Erdőmérnöki Kar dékánja,
  • tagok: az Erdőmérnöki Kar dékánhelyettesei, HÖK képviselő, a Mészáros Károly Emlékalapítvány képviselője,
  • titkára: az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalának vezetője.Az ösztöndíjra az az állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses hallgató pályázhat, aki

  • legalább négy lezárt félévvel rendelkezik,
  • a 2020/21-es tanévben várhatóan aktív hallgatói jogviszonnyal fog rendelkezni a Karon,
  • szociálisan rászoruló.

 

Pályázni a pályázati űrlap ↓ kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolásak másolatának leadásával lehet.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 22., hétfő 12:00.


A pályázatokat az Erdőmérnöki Kar dékánjának címezve, az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalában kell leadni, 1 példányban, nyomtatott formában. Kérjük, hogy a pályázatokat elektronikusan is küldjék meg a emk-dekani [at] uni-sopron.hu e-mail címre!

Egy pályázó többször is részesülhet az ösztöndíjban. Az oklevelet az Erdőmérnöki Kar dékánja a Kar tanévnyitó ünnepélyén adja át.Sopron, 2020. február 18.


Prof. dr. Bidló András
dékán