Földmérő és földrendező BSc szak mintatanterve

 Jelmagyarázat a tantervhez →

Fél-év Tantárgy Kr. ea. gy. Tárgyfelelős Előkövetelmény 
heti félév
1 Geometria 1 A V 5 2 2   Németh László MI  
Információ keresés és közlés A F 2 1 1   Horváth Tamás EVGI  
Kárpát-medence természetföldrajza B V 3 2 1   Bidló András KFI  
Matematika 1 A V 5 2 2   Szalay László MI  
Általános és gazdasági jog A F 3 3 0   Gál János EVGI  
Térképtan A F 4 1 2   Brolly Gábor GEVI  
Szaknyelv K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
Szabadon választható tárgy C típusú C F 2 0 2        
2 Fizika A V 4 2 1   Divós Ferenc FFFI (SKK) Matematika 1
Geoadatbázis kezelés A F 3 1 2   Primusz Péter GEVI  
Geodézia 1 A V 7 2 4   Brolly Gábor GEVI Matematika 1
Geometria 2 A V 5 2 2   Németh László MI Geometria 1 
Közgazdaságtan A V 3 2 1   Karner Cecília KKT (LKK)  
Matematika 2 A V 5 2 2   Horváth-Szováti Erika MI Matematika 1
Vízgazdálkodási ismeretek B F 3 1 2   Kalicz Péter GEVI  
Termőhelyismerettan B V 5 2 2   Bidló András KFI  
Geodézia terepgyakorlat K F 0     40 Brolly Gábor GEVI Geodézia 1
Szabadon választható tárgy C típusú C F 2 0 2        
3 Alkalmazott statisztika A F 2 0 2   Csanády Viktória MI  
Erdészeti ismeretek B F 3 2 1   Király Gergely EMEVI Kárpát-medence természetföldrajza
Geodézia 2 A V 7 2 4   Czimber Kornél GEVI Geodézia 1
Geoinformatika 1 A V 6 2 3   Czimber Kornél GEVI  
Magasépítéstan B F 3 1 2   Szabó Péter SKK Matematika 1
Mérnöki alapismeretek B F 5 2 2   Péterfalvi József GEVI Geodézia 1
Műholdas helymeghatározás A V 5 2 2   Brolly Gábor GEVI Geodézia 1
Rendszerszervezés B F 3 1 2   Czimber Kornél GEVI  
Vetülettan A F 3 1 2   Bányai László GEVI Matematika 2
Szabadon választható tárgy C típusú C F 2 0 2        
4 Fotogrammetria 1 A V 6 2 3   Király Géza GEVI Geometria 2
Geodéziai hálózatok A F 3 1 2   Bányai László GEVI Geodézia 2
Geoinformatika 2 A V 6 2 3   Czimber Kornél GEVI Geoinformatika 1
Ingatlan nyilvántartás A F 3 1 2   Gál János GEVI  
Kiegyenlítő számítások A F 3 1 2   Bányai László GEVI  
Nagyméretarányú térképezés 1 A V 6 2 3   Bányai László GEVI Geodézia 2
Topográfia A F 3 1 2   Czimber Kornél GEVI Geodézia 2
Természetvédelem B V 3 2 1   Korda Márton NTI  
Geodéziai hálózatok terepgyakorlat K F 0     40 Bányai László GEVI Geodéziai hálózatok
Nagyméretarányú térképezés terepgyakorlat K F 0     40 Bányai László GEVI Nagyméretarányú térképezés 1
Szabadon választható tárgy C típusú C F 2 0 2        
5 Felsőgeodézia A V 5 2 2   Bányai László GEVI Geod. hálózatok
Fotogrammetria 2 A V 6 2 3   Király Géza GEVI Fotogrammetria 1
Földminősítés és földértékelés A F 5 2 2   Heil Bálint KFI  
Komplex projekt feladat 1 B F 3 0 2   Király Géza GEVI Geoinformatika 2
Környezetvédelem B V 3 2 1   Polgár András KFI  
Mérnökgeodézia 1 B V 6 2 3   Gribovszki Zoltán GEVI  
Nagyméretarányú térképezés 2 A V 5 2 2   Bányai László GEVI Nagym. térk. 1
Térinformatikai alkalmazások B V 4 1 2   Czimber Kornél GEVI  
Környezeti hatásvizsgálat B V 3 2 1   Korinikáné Pécsinger Judit KFI Mérnöki alapismeretek
Tájvédelem, tájrendezés B V 5 2 2   Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Vezetés és vállalkozástan B F 2 2 0   Horváth Sándor EVGI  
Szabadon választható tárgy C típusú C F 2 0 2        
6 Kartográfia A F 5 2 2   Czimber Kornél GEVI  
Komplex projekt feladat 2 B F 2 0 2   Brolly Gábor GEVI Komplex projekt feladat 1
Mérnökgeodézia 2 B F 6 2 3   Péterfalvi József GEVI Mérnökgeodézia 1
Távérzékelés A V 6 2 3   Király Géza GEVI Fotogrammetria 2
Térinformatikai menedzsment A F 5 2 2   Czimber Kornél GEVI Geoinformatika 2
Geostatisztika B F 3 2 0   Kalicz Péter GEVI Alkalmazott statisztika
Mezőgazdasági ismeretek B F 3 2 0   László Richárd VGAI  
Minőségbiztosítás B F 3 2 0   Polgár András KFI  
Szakdolgozat 1 B F 5 0 2        
Szabadon választható tárgy C típusú C F 2 0 2        
7 Üzemi gyakorlat A A 30     300 Czimber Kornél GEVI  
Szakdolgozat 2 B F 10 0 2       Szakdolgozat 1

Jelmagyarázat a tantervhez →