Környezetmérnök MSc szak mintatanterve

 Jelmagyarázat a tantervhez →

fél-év Tantárgy kr. nappali levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény 
ea. gy ea. gy.
heti féléves
1 Környezetbiológia ↓ A V 4 2 1   12 3 Berki Imre KFI  
Környezeti áramlástan ↓ A V 3 1 2   6 9 Gribovszki Zoltán GEVI  
Környezet- és természetvédelmi információs rendszerek ↓ A V 3 1 2   6 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Műszaki mérnöki műveletek ↓ A É 4 2 1   9 6 Primusz Péter GEVI  
Környezet- és tájpolitika ↓ A V 3 2 0   9 0 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Zöld szaknyelv 2 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   0 9 Dékány Zsigmond INYK  
Választandó B tárgyakat lásd a táblázat alján B   7                
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → C   3                
2 Ökoenergetika ↓ A É 3 2 1   12 3 Vityi Andrea EMKI  
Tájökológia ↓ A V 3 2 0   9 0 Berki Imre KFI  
Környezeti állapotértékelés és hatásvizsgálat ↓ A V 4 2 1   12 3 Polgár András KFI  
Globális környezeti rendszerek ↓ A V 3 2 0   9 0 Gálos Borbála KFI  
Kemometria ↓ A V 4 2 1   9 6 Németh Zsolt KI  
Környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés ↓ A É 4 2 1   12 3 Polgár András KFI  
Munkavédelem és biztonságtechnika K A 0 2 0   9 0 Czupy Imre EMKI  
Választandó B tárgyakat lásd a táblázat alján B   7                
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → C   3                
3 Környezetvédelmi méréstechnika ↓ A É 4 2 1   6 9 Mémeth Zsolt KI  
Környezetvédelmi technológiák fejlesztése ↓ A V 3 2 0   9 0 Vityi Andrea EMKI  
Környezet- és természetvédelmi szakkommunikáció ↓ A É 2 0 2   0 9 Horváth Tamás EVGI  
Alkalmazott statisztika ↓ A É 2 0 2   0 9 Csanády Viktória MI  
Komplex projektgyakorlat ↓ B É 6 1 2   6 9 Polgár András  KFI Környezeti állapotértékelés és hatásvizsgálat;Környezetvédelmi  felülvizsgálat. és teljesítmény -értékelés teljesítése/ egyidejű felvétele
Diplomamunka 1 ↓ B É 15 0 2   0 9     Minimum 45 kredit teljesítése
Kötelező szakmai gyakorlat (KM MSc) ↓ K A 0     160   160 Polgár András KFI Minimum 45 kredit teljesítése
4 Környezeti toxikológia ↓ A V 3 2 0   9 0 Rétfalvi Tamás KI  
Környezetjogi és igazgatási ismeretek ↓ A V 3 2 0   9 0 Gál János EVGI  
Környezet- és minőségmenedzsment rendszerek ↓ A É 3 2 0   9 0 Polgár András KFI  
Környezeti folyamatok modellezése ↓ A É 3 1 2   6 9 Kalicz Péter GEVI  
Környezeti kármentesítés ↓ A É 3 1 2   6 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Diplomamunka 2 ↓ B É 15 0 2   0 9     Diplomamunka 1
B Nyomvonalas létesítmények hatásvizsgálata ↓ B É 4 2 1   9 6 Koronikáné Pécsinger Judit KFI  
Környezet- és tájrendezés ↓ B V 4 2 1   9 6 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Életciklus-elemzés ↓ B É 3 1 1   6 3 Polgár András KFI  
Genetika és biotechnológia ↓ B É 3 2 0   9 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Hulladékgazdálkodás biotechnológiai módszerei ↓ B É 4 2 1   9 6 Vágvölgyi Andrea EMKI  
Környezeti kockázatfelmérés és -kezelés ↓ B V 4 2 1   12 3 Polgár András KFI  
Táj- és vidékfejlesztési ismeretek ↓ B É 3 2 0   9 0 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Külszíni bányák hatásvizsgálata ↓ B É 3 1 2   6 9 Polgár András KFI  
Környezetvédelmi programok tervezése ↓ B É 3 1 1   6 3 Elekné Fodor Veronika KFI  
C Környezetvédelmi minőségbiztosítás és szabványismeret ↓ C É 3 1 1   6 3 Polgár András KFI  
Projekt és pályázati menedzsment ↓ C É 3 2 0   9 0 Puskás Lajos EVGI  
Természetes szennyvíztisztítás ↓ C É 3 1 1   6 3 Gribovszki Zoltán GEVI  

Jelmagyarázat a tantervhez →