Útvonal|Záróvizsgák|Általános információk, védések beosztása
Tartalmi elemek

Záróvizsgák

ugrás az oldal tetejére

Általános információk

 

A szakdolgozat, diplomaterv készítésének folyamata ↓Letölthető sablon ↓.  A diplomamunka elején, a feladatkiírás mögötti oldalon el kell helyezni a megfelelően kitöltött nyilatkozatot, mely letölthető innen.  ↓

 

A záróvizsgákra történő jelentkezés végső határideje határideje: 2020. március 20. Jelentkezni a Neptunon keresztül lehet.

 

A szakdolgozatok és diplomamunkák leadási határideje: 2020. május 8. A dolgozatokat eddig az időpontig kell feltölteni a repozitóriumba (http://diploma.uni-sopron.hu/ →). Az előbbi dátum a szerver leállása miatt két héttel meghosszíbbított határidő, késni nem lehet. A fenti határnapig fel nem töltött dolgozatok készítői a záróvizsgáról kizárattatnak. (A folyamtatot leíró segédlet letölthető innen ↓.) Leadottnak akkor tekinthető a mű, ha erről a konzulenst és Nagyné Ilovszky Noémit e-mailben értesítik. A műveket egy példányban legkésőbb a záróvizsgán a tételhúzás előtt a titkárnak kell leadni. Előre egyeztetett időpontban a Dékáni Hivatal is leadható. Célszerű az időpontot e-mailben megbeszélni. 

 

A védésekre 2020. június 8. és 10. között kerül sor a következő módon:

 • A szakdolgozatok illetve diplomaterv-védésekre on-line felületen kerül sor az egyes intézetek szervezésében. Az illetékes intézet e-mailben keresi meg a hallgatóit, és előzetesen megegyeznek a használt platformban és időpontben. (Célszerű, ha a védést megelőző napon a hallgató és konzulense próbát tart.)
 • A védés előkészítéseként az intézet befogja kérni a védő hallgató előadását (lehetőleg PPT formátumban), és azt valamint a bírálatokat a bizottság összes tagjának (beleértve a kari képviselő) megküldi. A bírálatokat a hallgatóknak is eljuttaja.
 • A védés menete a következő:
  • A hallgató 10 percben ismerteti a dolgozatát.
  • A bizottság ismerteti a bírálatok lényeges megállapításait, és a bírálatokban feltett kérdések közül feltesz néhányat a hallgatónak.
  • Ezután szabad kérdések, vélemények következnek.
 • Amennyiben a védés során az elektronikus kapcsolat megszakad, a védés megszakadt része – az elnök utasításának megfelelően – megismételhető, illetve az adott napon egy későbbi időpontban folytatható.
Védések beosztása

 

A záróvizsga rendje 2020-ban:

 • A záróvizsgákat a Dékáni Hivatal segítségével a szakfelelősök, illetve a bizottsági titkárok szervezik meg. A szakfelelősöknek és a bizottsági titkároknak úgy kell megszervezni a záróvizsga sorrendjét, hogy minden hallgató tömegközlekedéssel ide tudjon érni, illetve haza tudjon utazni. Ennek érdekében a szakfelelősök előzetesen felveszik a kapcsolatot a távol lakó hallgatókkal, és egyeztetnek róla, hogy mely időpont lenne nekik alkalmas. A záróvizsga időbeosztását szigorúan be kell tartani.
 • Amennyiben a közlekedési probléma merül fel (késő jármű, forgalmi dugó) a vizsgázó haladéktalanul értesíti a titkárt vagy a dékáni hivatalvezetőt. Elérhetőségük a vizsgáról szóló hivatalos hiretményben megtalálható az egyes szakok oldalán. Ilyen esetben a bizottság elnöke biztosítja, hogy az adott napon egy későbbi időpontban vizsgázzon le.
 • A záróvizsga helyszínén egyszerre, egy időben max. kettő hallgató és a záróvizsga bizottság titkára tartózkodhat, olymódon, hogy a másfél méteres biztonsági távolság meglegyen. Egyéni védőeszközről (maszk, kesztyű) a hallgató magának gondoskodik, de ezeket nem kötelező viselnie felkészülés és vizsgázás alatt.
 • A hallgatónak a kar által kijelölt helyiségben kell megjelennie meghatározott időpontban a bizottság titkárának hívására. A vizsga helyszínéül szolgáló épületbe a bizottság által megjelölt időpont előtt 10 perccel léphet be a vizsgázó, és a hirdetményben meghatározott helyen kell várakoznia.
 • A záróvizsga elején a bizottság titkárának meg kell győződnie arról, hogy a hallgató a szakdolgozatát, illetve diplomatervét nyomtatott formában is leadta, ennek hiányában a záróvizsga nem kezdhető meg.
 • A vizsgázó a titkár felügyeletével tételt húz, azt kidolgozza, majd on-line kapcsolaton keresztül felel.
 • A titkáron kívül, a záróvizsga bizottság többi tagja online videó kapcsolaton keresztül vesz részt a záróvizsgán.
 • A viszga végeztével a jelöltnek el kell hagynia a vizsga helyszínéül szolgáló épületet.
 • Az eredményhirdetés a vizsganap végeztével e-mailben történik, melyet a bizottság titkára külde el a vizsgázóknak.

 

ugrás az oldal tetejére


Tartalomjegyzék Következő