Útvonal|Záróvizsgák|Általános információk, védések beosztása
Tartalmi elemek

Záróvizsgák

ugrás az oldal tetejére

Általános információk

 

A szakdolgozat, diplomaterv készítésének folyamata ↓Letölthető sablon ↓.  A diplomamunka elején, a feladatkiírás mögötti oldalon el kell helyezni a megfelelően kitöltött nyilatkozatot, mely letölthető innen.  ↓

A záróvizsgákra történő jelentkezés végső határideje határideje: 2022. március 18. Jelentkezni a Neptunon keresztül lehet.

A szakdolgozatok és diplomamunkák leadási határideje 2022. április 22., A dolgozatokat eddig az időpontig kell feltölteni a repozitóriumba (http://diploma.uni-sopron.hu/ →) is. (A folyamtatot leíró segédlet letölthető innen ↓.) 

 A védésekre 2022. június 13 és 14. között kerül sor..

A záróvizsgákra időszaka  2022. június 15-17.

Az ünnepélyes Tanévzáró-diplomaátadó Nyilvános Kari Tanácsülésre 2022. június 29-én, 14.00-kor kerül sor a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar aulájában. 

 

Idő Név Szakdolgozat, diplomamunka címe

2022. június 13., hétfő — 1. tanterem
Elnök: dr. Czupy Imre
Tagok: Szakálosné dr. Mátyás Katalin, dr. Horváth Tamás, dr. Horváth Sándor
Titkár: dr. Horváth Attila
Kari képviselő: dr. Bazsó Tamás

8.30 Balogh Erik (EMo) A Kiskunsági Nemzeti Park területén harveszterrel végzett fakitermelések vizsgálata kíméletesség szempontjából
9.00 Fülöp Zsolt János (EMo) Folyamatgépesített fakitermelések vizsgálata a VERGA Zrt. Királyszállási Erdészetének területén
9.30 Gubányi Gabriella (EMo) Bükk álgeszt roncsolásmentes faanyagvizsgálata a TAEG Zrt. Soproni Erdészet hegyvidéki területén
10.00 Horváth Dániel (EMo) Aprítéktermelés vizsgálata a ZALAERDŐ Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetének területén
10.30 Fehér Kristóf (EMo) A Nelder kísérlet 2021. évi kiértékelése
11.00 Sándor Attila Miklós (EMo) Cserkészet erdészeti szemmel
11.30 Varga Bálint Marcell (EMo) Fakitermelésre, faápolásra, telekrendezésre és kertgondozásra alapuló egyéni vállalkozás üzleti terve
2022. június 13., hétfő — Növénytan labor
Elnök: Dr. Rétfalvi Tamás
Tagok: dr. Korda Márton, dr. Csiszár Ágnes, prof. dr. Bartha Dénes, Visiné dr. Rajczi Eszter, dr. Hofman Tamás, prof. dr. Bidló András, dr. Banadics Adrienn, Elekné dr. Fodor Veronika, dr. Polgár András
Titkár: dr. Vágvölgyi Andrea, dr. Schmidt Dávid
Kari képviselő: dr. Brolly Gábor
8.30 Pápai Benedek (EMo) Különböző erdészeti beavatkozások hatása a kései meggy (Padus serotina) állományának változására a Gödöllői-dombság kiválasztott mintaterületein
 8.50  Szász Bence (TM MSc) A közönséges selyemkóró előfordulásának és tömegességének felmérése a Csanádi puszták területén
9.10 Szigeti Imre (TM MSc) A fehér akác természetvédelmi károkozásának nemzetközi áttekintése szakirodalmi források alapján 
9.30 Varga Vanda (TM BSc) Perenyei szőlőhegy élőhelytípusainak vizsgálata botanikai és tájtörténeti szempontból, különös tekintettel a gyepekre
9.50 Takács Krisztián (KM MSc) Az STKH Nonprofit Kft. Szelektív hulladékgyűjtési tevékenységének elemzése, valamint a fejlesztési lehetőségek vizsgálata
10.10 Apostol Áron (EMo) Vízanalitikai vizsgálatok a Kánya-patak felső szakaszán
10.30 Bocz Balázs (EMo) és Bocz Dániel (EMo) Tűlevelű taxonok tobozainak összehasonlító vizsgálata: antioxidáns kapacitás és polifenol tartalom
10.50 Eredményhirdetés
11.30 Katona Máté (EMo) Talajállapot-változások és nehézfémvizsgálatok Kaposvár területén 
11.50 Kovács Dominika (KM MSc) Talajtulajdonságok vizsgálata az újonnan létesített M85-ös gyorsforgalmi út mentén
12.10 Kiss Zsuzsanna (KM MSc) Környezetközpontú irányítási rendszer integrációjának tapasztalatai egy vállalati menedzsment rendszerben
12.30 Pálosi Alexandra (KM MSc) Környezeti teljesítményértékelés megalapozása közlekedési társaság példáján
12.50 Szili Mátyás (KM MSc) Biológiai enzimes technológia hatékonyságának összehasonlító vizsgálata
13.10 Szeverényi Grácia (EMo) Termőhelytérképezés Verseg községhatárban
13.30 Kucsora Kristóf (TM BSc) Globális gondolkodás, lokális cselekvés természet- és környezetvédelmi vonatkozásainak vizsgálata a lakossági fogyasztási szokások elemzésével

2022. június 14., kedd — VVI könyvtár
Elnök: Dr. Jánoska Ferenc
Tagok: prof. dr. Winkler Dániel, dr. Tari Tamás, dr. Bende Attila
Póttag: dr. László Richárd
Titkár: dr. Tari Tamás
Kari képviselő: dr. Polgár András

8.00 Győrig Előd (TM MSc) A fehérgólya (Ciconia ciconia) hosszútávú vizsgálata Győr-Moson-Sopron megyében
8.30 László József (EMo) Az európai barna medve (Ursus arctos L.) vadászata beszüntetésének következményei Erdélyben Hargita megye példáján
9.00 Nagy Eszter (EMo) Az antimikrobális rezisztencia vizsgálata egyes hazai vadfajok állományaiba a One Health (Egy Egészség) megközelítés alkalmazásával
9.30 Preisinger Márk (EMo) Őzgazdálkodás elemzése trófeabírálati adatok alapján a Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetének területén
10.00 Reményfy Zsigmond (EMo) Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) vonulásának vizsgálata a kettős megfigyelések módszerével a Soproni-hegyvidék területén
10.30 Rigó Mihály (EMo) Különböző dúvadgyérítési módszerek hatékonyságának vizsgálata a kiskunfélegyházi Kunság Vadásztársaság területén
11.00 Spanisberger Máté (EMo) A Masai Mara Nemzeti Park elefántpopulációjának vizsgálata
2022. június 14., kedd  — 4. tanterem
Elnök: dr. Király Géza / Dr. Czimber Kornél
Tagok: dr. Bazsó Tamás, dr. Brolly Gábor, dr. Péterfalvi József, dr. Primusz Péter, prof. dr. Gribovszki Zoltán, dr. Kalicz Péter, dr. Czimber Kornél / dr. Király Géza 
Titkár: Gallai Bence
Kari képviselő: dr. Banadics Adrienn
8.00 Takács Gergő (FF BSc)  GNSS mérések pontossági vizsgálata turistautak felméréséhez
9.00 Czibula Gellért (EMo) Útburkolat állapot felmérés okostelefonnal
9.30 Holik Blanka (EMo) Völgyfenéki erdőállományok és a vízviszonyok kapcsolata
10.00 Kiss Csaba László (EMo) Vízviszonyok hatása az alföldi erdőkre az ohati erdőtömb példáján
10.30 Lipták Kitti (EMo) A többletvízhatás és az erdőállományok növekedésének vizsgálata a Fekete-Körös mentén
11.00 Gyenizse-Nagy Balázs (EMo) A GY-021 ERTI mintaterület földi lézerszkenneres felmérése
11.30 Szondi István (EMo) A GY-021 ERTI mintaterület földi UAV-alapú felmérése 
12.00 Nagy Erika (EMo) Erdőtelepítések támogatása geoinformációs rendszerekkel
2022. június 14., kedd — Védelem gyakorló
Elnök: dr. Czupy Imre
Tagok: dr. Tuba Katalin, dr. Tóth Viktória
Titkár: Némethné Pogány Csilla 
Kari képviselő: Elekné dr. Fodor Veronika
8.30 Borbély Virág (EMo) Rovarpatogén gombafajok laboratóriumi vizsgálata a hatékonyabb felhasználásuk céljából
9.00 Eisenreich Kamilla (EMo) Erdészetben gyomosító idegenhonos fafajok károsítóinak vizsgálata 
9.30 Gyovai Tamás (EMo) Azonális bükkösök egészségi állapotfelmérése
10.00 Molnár Richárd (EMo) Erdei fenyő (Pinus sylvestris) egészségi állapotának vizsgálata a Bakonyszentlászlói Erdészet, Tóth-árok erdőgondnokságának területén
10.30 Palkó Ákos (EMo) Talajlakó mezofauna (Collembola) vizsgálatok alföldi reliktum homoki tölgyesekben és a helyükön létesített idegenhonos faállományokban
11.00 Póra Tamás (EMo) Tölgy csipkéspoloska (Corythucha arcuata) károsításának összefüggése a holtfaanyag mennyiségével Monori erdészet területén
11.30 Pongrácz Panka (EMo) Szelídgesztenye kéregrák (Cryphonectria parasitica) fertőzés felmérése Zengővárkony Hajdo temetös részterületén
2022. június 14., kedd — Erdőművelés terem
Elnök: prof. dr. Király Gergely / dr. Frank Norbert
Tagok: dr. Frank Norbert / prof. dr. Király Gergely, Szakálosné dr. Mátyás Katalin
Titkár: dr. Major Tamás 
Kari képviselő: dr. Balázs Pál
8.30 Csathó Viktor (EMo) Faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Bükk-hegységben a 2017. évi hókár után
9.00 Kádár Tamás László (EMo) Kocsánytalan tölgy kisfajok ökológiai elkülönítése és felhasználási lehetőségei a Jakab-hegy térségében
9.30 Kálmán Eszter Magdolna (EMo) Feketefenyves erdőállományok átalakítása és természetvédelmi értékelése Fertőrákos 46 erdőtag területén
10.00 Kovács Martin Patrik (EMo) A földi szeder (Rubus fruticosus agg.) erdő-művelési szerepe a Soproni-hegység egyes állománytípusaiban
10.30 Szöllősi Richárd (EMo) Kocsányos tölgyes maradvány állományok erdőtipológiai vizsgálata Ruzsa térségében
11.00 Tóth Csenge (EMo) Amerikai tájövezetek felmérése és megújítási javaslati a Jeli Arborétumban
11.30 Szécsi Áron (TM BSc) Erdőterületek térképezése Borsodnádasd, Vajdavár térségében a helyi erdőművelési gyakorlatok természet-védelmi értékelésével

 

A záróvizsga reggelén az aznapra beosztott vizsgázók a hirdetményben megadott kezdési időpont előtt (amely az első vizsgázó tételhúzásának ideje), negyed órával kötelesek megjelenni a névsorolvasáson. Aki nincs jelen, azt a záróvizsga bizottság úgy tekinti, mint aki a vizsgáról visszalépett.

 

Az ünnepélyes Tanévzáró-diplomaátadó Nyilvános Kari Tanácsülésre 2022. június 29-én, 14.00-kor kerül sor a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar aulájában.

ugrás az oldal tetejére


Tartalomjegyzék Következő