Telefonkönyv

Dr. Facskó Ferenc
Név Dr. Facskó Ferenc
Beosztás dékáni hivatalvezető
Telefonszám (+36 99) 518-258
E-mail cím :facsko.ferenc##kukac##uni-sopron.hu
Szervezeti egység Erdőmérnöki Kar
Dékáni Hivatal EMK

További információk

 

 

Facskó Ferenc
Személyi adatok
név: Dr. Facskó Ferenc
születési dátum: 1959. január 7. 
 e-mail: facsko.ferenc@uni-sopron.hu 
 telefon:  +36-99-518-258
 mobil: +36-30-667-6853 

Szakmai tapasztalat  

időtartam: 2014. július 1-jétől
 munkáltató: Soproni Egyetem (ill. jogelődje) Erdőmérnöki Kar
beosztás: dékáni hivatalvezető 
tevékenység:  Kar munkájának adminisztratív irányítása; dékán és dékán helyettesek munkájának segítése; döntéselőkészítés, döntések végrehajtása; oktatás-szervezés 
időtartam: 2011. július 1 – 2013. december 31.
 munkáltató: Nyugat-magyarországi Egyetem
 beosztás: pályázati koordinátor 
 tevékenység: TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006: integrált monitoring fejlesztéséért felelős koordinátor; oktatás, kutatás
 időtartam: 2011. január 1 – június 30.
 munkáltató: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
 beosztás: rendszergazda
 tevékenység: számítógépes hálózat üzemeltetése, helpdesk, oktatás 
 időtartam: 1985. december 1 – 2010. december 31.
 munkáltató: Soproni Egyetem (ill. jogelődjei) Erdőmérnöki Kar
 beosztás: intézeti munkatárs, egyetemi adjunktus, egyetemi tanársegéd, informatikai laboratórium vezetője, tudományos segédmunkatárs 
 tevékenység: informatikai tárgyak oktatása, kutatás, oktatás-szervezés 
 időtartam: 1983. szeptember 1 – 1985. november 30.
 munkáltató: Ertdészeti Tudományos Intézet
 beosztás: tudományos segédmunkatárs
 tevékenység: kutatás, adatrögzítés, adatfeldolgozás 
Tanulmányok  
 időtartam: 2011 – 2014
oktatási intézmény: Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Doktori Iskola 
 végzettség: PhD az erdészeti és vadgazdálkodási tudományok tudományágban 
 ismeretkör: erdővagyon-gazdálkodás 
 időtartam: 1988 – 1991
 oktatási intézmény: Számítástechnikai Oktató Központ (SZÁMALK) 
 végzettség: okleveles rendszerszervező 
 ismeretkör: programozás, rendszertevezés, szervezési ismeretek
 időtartam: 1978 – 1983
oktatási intézmény: Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar 
 végzettség: okleveles erdőmérnök 
 ismeretkör: erdőgazdálkodással kapcsolatos biológiai-ökológiai, műszaki-technikai, gazdálkodási-ökonómiai ismeretek 
Tanfolyamok
időtartam: 1999. december
intézmény: SZÁMALK Systemhouse Co. Training and Consulting Center – Budapest
program: Accelerated Training for Microsoft Wondows NT 4.0 (Course No. 983)
időtartam:  2002. április – július
intézmény: Pentaschool – Budapest
 program: SQL-PHP programozó 
 időtartam: 2006. szeptember – november
 intézmény: University of British Columbia – Vancouver
program: Professionall Development for International Teaching Assistant Program
időtartam: 2012. január – március
intézmény: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
program: Középfokú iparjogvédelmi szakképesítés
időtartam: 2012. december
intézmény: am Language Studio – Sliema, Malta
program: General English
időtartam: 2013. december
intézmény: Malvern House – Cyprus
program: General English
időtartam: 2014. július
intézmény: TEMPUS Közalapítvány – Pécs
program: Honalpkezelési és honlapfejlesztési ismeretek felsőoktatási intézmények munkatársai számára a nyugat-dunántúli régióban
időtartam:  2017. július
 intézmény: Maltalingua English Language School 
program:  General English
 időtartam: 2017. április 
 intézmény: Masaryk University – Berén, Csehország
 program:  Staff Training for International Coordinators
időtartam: 2017. augusztus
intézmény: DOREA Educational Institute – Barcelona, Spanyolország
 program: Intercultural Communication in Education 
Nyelvismeret  
 angol nyelv: B2 komplex nyelvvizsga 
 orosz nyelv: B2 szóbeli nyelvvizsga 
Kitüntetések
2016 Dolgozó a Hallgatókért Oklevél
2007 Alföldi Erdőkért Emlékérem
 2002 Rektori Dicséret
1991 Erdészeti és Faipari Egyetem Kiváló Dolgozója
1983 Alma Mater Emlékérem 
1982/83 Népköztársasági Ösztöndíj
1981/82 Népköztársasági Ösztöndíj

 

Publikációk:

 1. Facskó Ferenc (2014): Assessing the Effects of Computerization on Forest Management. Informatika –Informatika. Scientific Review of the Denis Gabor College. XVI:1. pp. 32-36.  (Folyó­irat­cikk/Szakcikk/Tudományos)
 2. Facskó Ferenc (2013): Modelling Methods in Forestry. In: Neményi Miklós – Varga László – Facskó Ferenc – Lőrincz Ildikó (szerk.): „Science for Sustainability” International Scientific Conference for PhD Students. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. pp. 240-245. ISBN: 978 963 334 103 2 (Könyvrészlet/Kon­ferenci­a­köz­le­mény/Tu­do­má­nyos – lektorált)
 3. Facskó Ferenc (2013): Forest Information Technology: Assessing the Effects of Computerization on Forest Management. Ekaterinburg (Oroszország) Ural State Forest Engineering University = Уральский Государственный Лесотехнический Уни­вер­ситет. pp. 42-49. ISBN: 978-5-94984-448-9 (Könyv/Konferenciakötet/Tudományos)
 4. Facskó Ferenc (2013): Erdőgazdálkodásunk informatikai fejlesztéseinek mérlege. In: Tro­ján Szabolcs – Teschner Gergely (szerk.): Hensch Árpád nyomdokain - A Gazdálkodásban publikált PhD hallgatók és kutatók III. Országos Tudományos Konferenciája. Mosonmagyaróvár: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élel­mi­szertudományi Kar. pp. I/1-9. ISBN: 978-963-334-107-0 (Könyvrészlet/Konferencia­közle­mény/Tu­do­má­nyos – lektorált)
 5. Facskó Ferenc (2012): A kezdetek a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen. In: Sántáné-Tóth Edit – Havass M. (szerk.): A számítástechnika felsőfokú oktatásának kezdetei Magyarországon. Budapest: Typotex Kiadó. pp. 201-204. ISBN: 978 963 279 741 0. (Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos)
 6. Facskó Ferenc (2011): Usage of ICT in the Hungarian State Forest Sector. In: Stark Magdolna (szerk.): 43. Forstökonomisches Kolloquium. Sopron: NyME. p. 16. ISBN: 978-963-334-022-6 (Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos)
 7. Facskó Ferenc (2011): Infokommunikációs technológiák használata az erdészeti ágazatban. Horváth Béla (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap: Tudományos eredmények a gyakorlatban. Sopron, NYME. pp. 108-111. (Könyv/Konferenciakötet/Tudományos)
 8. Facskó Ferenc (2009): 30 éve érkezett az első számítógép az Erdészeti és Faipari Egyetemre. In: AEE Kutatói Nap 2009: Tudományos eredmények a gyakorlatban. Kecskemét: Alföldi Erdőkért Egyesület, pp. 43-48. (Könyv/Konferenciakötet/Tudományos)
 9. Facskó Ferenc (2008): Informatika. In: Albert Levente et el. (szerk.): Az erdészeti felsőoktatás 200 éve: Emlékkönyv. Selmecbánya 1808 - Sopron 2008. Sopron: NYME Erdőmérnöki Kar. pp. 187-190. ISBN: 978-963-9883-02-4 (Könyvrészlet/Szaktanul­mány/Tudomá­nyos)
 10. Facskó Ferenc (2008): 30 éves az informatika oktatása az Erdőmérnöki Karon. In: Pethő Attila – Herdon Miklós (szerk.): Informatika a felsőoktatásban 2008 konferencia. Debrecen: Debreceni Egyetem. Paper B11. ISBN:978-963-473-129-0 (Könyvrészlet/Konfe­rencia­közlemény/Tudományos)
 11. Facskó Ferenc (2008): Az erdészeti informatika oktatásának története. In: Lett Béla – Stark Magdolna (szerk.): Az erdővagyon-gazdálkodási diszciplínák művelésének története. NYME Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET) Sopron. pp. 26-32. ISBN 978-963-9883-07-9 (Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos)
 12. Facskó Ferenc (2005): Az informatika-oktatás szerepének változása az erdőmérnök-képzésben. In: Pethő Attila – Herdon Miklós (szerk.): Informatika a felsőoktatásban 2005: Konferencia kiadvány. Debrecen: Debreceni Egyetem Informatikai Kar. p. Paper 1. ISBN: 963 472 909 6 (Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos)
 13. Facskó Ferenc (2004): Erdőmodellezés. Informatika – A Gábor Dénes Főiskola közleményei. 7:5. pp. 83-91. (Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos – lektorált)
 14. Facskó Ferenc (2002): Erdőállományok vizuális modellezése. In: Arató Péter – Herdon Miklós (szerk.): Informatika a felsőoktatásban: 2002. Debreceni Egyetem. pp. 476-482. ISBN: 963 472 691 7 (Könyvrészlet/Konferencia­közlemény/Tudományos)
 15. Facskó Ferenc (2002): Education of informatics in Hungary on the faculty. Deutscher Ver­band Forstlicher Forschungsanstalten, Sektion Forstliche Biometrie und In­for­ma­tik, 2002. április 5. Tharandt (előadás)
 16. Facskó Ferenc (2001): Az Országos Erdőállomány-adattár. Informatika – A Gábor Dénes Főiskola közleményei. 2. pp. 14-17. (Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos – lektorált)
 17. Facskó Ferenc (2000): Az Országos Erdőállomány-adattár átalakításának szükségessége. In: Fulajtár P. (szerk.): NetworkShop 2000 konferencia. Gödöllő: Paper 4. (Könyv­részlet/Kon­fe­ren­cia­közlemény/Tudományos)
 18. Facskó Ferenc (1997): A gazdálkodás versenyképességének növelése az Internet felhasználásával. In: V. Erdészeti Szakmai Konferencia Kiadványa. Sopron: Soproni Egyetem, pp. 187-192. (Könyvrészlet/Kon­fe­ren­cia­közlemény/Tudományos)
 19. Facskó Ferenc (1996): Az információhasznosítás keretei a szervezetekben. In: IV. Erdészeti Szakmai Konferencia kiadványa. Sopron: Soproni Egyetem, pp. 260-265. (Könyvrészlet/Kon­fe­ren­cia­közlemény/Tudományos)
 20. Facskó Ferenc (1996): A számítógépek használatának problémái. V. Országos Szakmai Napok, Erdélyi Magyar Tudományos Társaság - Marosvásárhely, Románia, 1996. november. (előadás)
 21. Facskó Ferenc (1995): A Data Silvatica on-line adatbázis. In: III. Erdészeti Szakmai Konferencia kiadványa. Sopron: EFE Kiadó, pp. 124-128. (Könyvrészlet/Kon­fe­ren­cia­köz­le­mény/Tu­do­mányos)
 22. Facskó Ferenc (1990): Az erdőállományadattár működésének továbbfejlesztése. Budapest, SZÁMALK. pp 113. (Diplomamunka/Tudományos)
 23. Facskó Ferenc (1983): Magtermelő állományok gépi nyilvántartása. Az Erdő, XXXII:9, pp. 421-423. (Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos)
 24. Facskó Ferenc (1983): Törzsfák és magtermelő állományok gép nyilvántartása. Sopron, Erdészeti és Faipari Egyetem (Diplomamunka/Tudományos)
« vissza